Logo preloader Xtension

Podpis na miarę cyfrowej ery

signaturiX to nowoczesne, zaawansowane technologicznie narzędzie umożliwiające wygodne i bezpieczne, odręczne podpisywanie dokumentów elektronicznych na tablecie.

Elektroniczny podpis kwalifikowany signaturiX

Misja

Tworzymy praktyczne, wygodne i zaawansowane technologicznie rozwiązania IT, które usprawniają powszechne procesy biznesowe i czynią je wygodniejszymi, szybszymi, tańszymi oraz przyjaznymi dla środowiska. Nasz odręczny podpis elektroniczny signaturiX jest tego przykładem.

 

Stworzony w duchu paperless system pozwala zdigitalizować procesy związane z nadmierną produkcją papieru. Dzięki signaturiX jesteśmy w stanie ocalić istnienie wielu drzew i mamy realny wpływ na kształtowanie przyszłości.

Tworzymy_praktyczne, wygodne i zaawansowane technologicznie rozwiązania IT
Odręczny podpis złożony w signaturiX posiada biometryczno-grafologiczne informacje pozwalające na identyfikację autentyczności. Pomaga rozwiązać ok. 99% sytuacji, które wymagają oświadczenia woli wyrażonej podpisem. To podpis na miarę nowoczesnego świata.

Podpis elektroniczny

Rodzaje podpisów elektronicznych obsługiwanych w ramach signaturiX

Własnoręczny utrwalony elektronicznie

(podpis biometryczny)

Forma pisemna

Elektroniczny kwalifikowany

(online w chmurze)

Forma elektroniczna

(równoważna formie pisemnej)

Odręczny

(bez danych biometrycznych)

Forma dokumentowa

Elektroniczny „zwykły”

(click-to-sign)

Forma dokumentowa

Proces podpisywania

Dokument w formacie PDF wyświetlany jest na tablecie wyposażonym w matrycę czułą na nacisk. Następnie Klient składa pisemny podpis za pomocą rysika. W trakcie podpisywania zbierane są dane biometryczno-grafologiczne (takie jak pozycja, prędkość, przyspieszenie ruchu rysika czy jego nacisk na matrycę). Zebrane w formie elektronicznej dane biometryczne są zaszyfrowane i zachowane wewnątrz dokumentu gwarantując wysokie bezpieczeństwo danych.

Otwórz dokument na tablecie
Podpisz elektronicznie dokument
Dokument podpisany!

Dowiedz się więcej

Sprawdź, jak działa signaturiX i poznaj szczegółowe informacje o naszej innowacyjnej technologii.
Technologia

Zastosowania

signaturiX znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wytwarzana jest duża liczba dokumentów wymagających podpisu, takich jak: umowy, zgody, regulaminy czy ankiety – na przykład we wszelkich biurach obsługi klientów.

Finanse i bankowość

Ubezpieczenia

Biura obsługi klienta

Transport i logistyka

Służba zdrowia

Telekomunikacja

Energetyka

Nieruchomości i budownictwo

Administracja

Zastosowania odręcznego podpisu elektronicznego signaturiX

Korzyści

Korzyści z zastosowania e-podpisu signaturiX

Oszczędność czasu i kosztów

signaturiX pozwala zredukować koszty związane z drukiem, wysyłaniem i przechowywaniem dokumentów. System usprawnia wiele procesów biznesowych i usług.

 

Wygoda i automatyzacja

signaturiX usprawnia procesy dostarczania, wyszukiwania i archiwizacji dokumentów. Pomaga wyeliminować ryzyko popełnienia błędu przy wypełnianiu dokumentów.

Bezpieczeństwo e-podpisu signaturiX

Bezpieczeństwo

Narzędzie zintegrowane jest z unikalną usługą Zaufanej Strony Trzeciej, świadczoną przez kwalifikowanego dostawcę Usług Zaufania, który gwarantuje poufność danych biometrycznych. Autentyczność i integralność podpisu zapewnia kwalifikowana pieczęć elektroniczna. Zebrane dane stanowią wartość dowodową i mogą być wykorzystywane przy ewentualnej weryfikacji własnoręcznego podpisu przez uprawnionego biegłego sądowego.

 

Zgodność z prawem własnoręcznego podpisu

Zaawansowany podpis elektroniczny jest zgodny z eIDAS. System generuje plik PDF zgodny z wymaganiami eIDAS oraz standardami ISO 32000-1:2008 i 19794-7 w formacie PAdES B-T. Złożenie podpisu przy użyciu signaturiX wystarcza dla zachowania formy pisemnej.

Realne wsparcie dla biznesu

Poprawa efektywności biznesowej oraz wsparcie rozwiązań paperless jest możliwe dzięki nowoczesnej technologii.
19%
Koszt wydruku. Dokumenty papierowe związane są bezpośrednio z kosztami eksploatowania drukarek oraz regularnym uzupełnianiem tonerów. signaturiX eliminuje te koszty.
6%
Zakup papieru. signaturiX wspiera procesy paperless i pozwala zaoszczędzić pieniądze przeznaczone na zakup odpowiedniej liczby ryz papieru.
73%
Obsługa papieru. Tyle wynosi statystyczny, miesięczny udział kosztów przypadający na obsługę dokumentów papierowych. signaturiX pozwala zaoszczędzić ½ roku pracy przeznaczonej na zbieranie tradycyjnych podpisów, skanowanie, segregowanie i wyszukiwanie papierowych dokumentów.
1%
Transport. signaturiX pozwala wyeliminować koszty związane z wysyłką dokumentów papierowych. Oddziały firm, również te międzynarodowe, nie muszą już korzystać z usług kurierskich oraz przewoźników. To nowoczesne rozwiązanie przyczynia się również do ochrony środowiska i redukuje emisję dwutlenku węgla do atmosfery.
1%
Archiwizacja. Dokumenty papierowe wymagają odpowiedniego przechowywania przez, definiowany prawnie, okres czasu. Konieczne jest wygospodarowanie odpowiednio dużej przestrzeni biurowej lub wynajęcie magazynów, a także zatrudnienie wyszkolonego personelu. Dzięki cyfryzacji, koszty te zostają znacząco ograniczone lub całkowicie wyeliminowane.

Demo

Podpisywanie i prowadzenie dokumentacji jeszcze nigdy nie było tak proste. signaturiX to podpis na miarę cyfrowej ery – jego zaawansowana technologia wpływa na zwiększenie efektywności biznesowej i jest prosta w implementacji.

Etapy wdrożenia

Jako Partnerzy w tworzeniu praktycznych i nowoczesnych rozwiązań, dokładnie badamy i sprawdzamy potrzeby Klientów. Nad sprawnym przebiegiem implementacji systemu od najwcześniejszego etapu realizacji, aż po końcowy produkt czuwają nasi specjaliści.

Case study

signaturiX wspiera firmy w licznych procesach związanych ze specyfiką ich działalności. Rozwiązanie doceniono już w wielu obszarach biznesowych i z powodzeniem jest wdrażane w kolejnych branżach.

Zobacz realizacje
Stwórzmy razem wyjątkowy projekt
Napisz do nas

Xtension Sp z o.o.

ul. Opacka 12

80-338 Gdańsk

 

+48 58 351 39 66

biuro@xtension.pl

 

LinkedIn