Logo preloader Xtension

Wyjątkowe wdrożenie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw

Klient

Klinika Zdrowia i Urody Beauty Skin

Branża

Health & Beauty

Produkt

signaturiX

Skala

Warszawa, Radom

 

O projekcie

Klinika Zdrowia i Urody Beauty Skin świadczy usługi z zakresu chirurgii i medycyny estetycznej. Borykała się z brakiem przepływu danych między swoimi gabinetami. Unowocześniliśmy proces rejestracji i obsługi pacjentek oraz zadbaliśmy o bezpieczeństwo przechowywanych w chmurze danych.

Wyzwanie

Klinika Zdrowia i Urody Beauty Skin posiada trzy gabinety – dwa zlokalizowane w Warszawie oraz jeden w Radomiu. Klinika miała problem z szybkim i swobodnym przepływem danych pomiędzy gabinetami znajdującymi się w różnych lokalizacjach. Działalność firmy wiąże się z generowaniem dużej liczby dokumentów – klientki korzystające z zabiegów są przed ich rozpoczęciem zobowiązane do wypełnienia odpowiednich kwestionariuszy (zawierających dane o przebytych chorobach, alergiach, uczuleniach itp.), a personel kliniki wypełnia związane z zabiegami karty (z informacjami o ich specyfice, wykonującymi je osobami, datami etc.). Przypisane do konkretnych klientek dokumenty dotychczas funkcjonowały w formie papierowej oraz były przechowywane w miejscu, w którym je wypełniono, co utrudniało możliwość wygodnego aktualizowania danych oraz szybkiego przepływu informacji między klinikami. Firma pragnęła rozwiązać problem z kartami pacjentek oraz kartami zabiegów i sprawić, by wszelkie niezbędne informacje w nich zawarte były zawsze aktualne i szerzej dostępne.

Brak przepływu danych
Papierowe dokumenty przechowywane były w miejscu, w którym je wypełniono, co uzależniało klientki od korzystania z usług tylko jednego z trzech gabinetów.
Nadmiar papierowych dokumentów
Działalność firmy wiąże się z wysokimi kosztami związanymi z zakupem papieru i tonerów. Firma miała trudności z wygodnym aktualizowania danych.
Bezpieczeństwo danych
Wyzwaniem było stworzenie bezpiecznej infrastruktury IT do przechowywania danych, do której dostęp będą miały wszystkie gabinety.

Rozwiązanie

Dzięki wdrożeniu systemu signaturiX klientki kliniki wypełniają niezbędne dokumenty na tablecie. Po wypełnieniu karty informacyjnej, podpisują ją odręcznym podpisem elektronicznym za pośrednictwem naszej technologii. System generuje plik PDF zgodny z wymaganiami eIDAS oraz standardami ISO 32000-1:2008 i 19794-7 w formacie PAdES B-T, po czym zapisuje go w chmurze. Za pomocą elektronicznego podpisu potwierdza się również zrealizowane zabiegi.
Dzięki_wdrożeniu_systemu_signaturiX

Procesy i dokumenty związane z obsługą klientek (karty informacyjne, karty zabiegów) zostały przeniesione do chmury, dzięki czemu każdy gabinet, w przypadku umówienia się klientki na wizytę, ma dostęp do potrzebnych danych – choć oczywiście klientki, jeśli wyrażą taką wolę, mogą je zastrzec tylko dla jednego z nich.

 

Prócz tego wprowadziliśmy najkorzystniejszy dla klienta model licencjonowania oparty o liczbę podpisów (składanych przez klientki i pracowników). Rozliczenie następuje za „wykorzystaną liczbę podpisów” wykonaną za pośrednictwem naszego rozwiązania. Ten model okazuje się idealny dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Jak to działa?
1.
Pacjentki składają odręczny podpis elektroniczny na wypełnionym dokumencie.
2.
System generuje plik PDF zgodny z wymaganiami eIDAS oraz standardami ISO.
3.
Dokument zapisywany jest w chmurze z zachowaniem wysokiego bezpieczeństwa danych.
4.
Każdy gabinet ma dostęp do potrzebnych informacji i historii leczenia.

Podsumowanie

Rezygnacja_z_papieru,_przyspieszenie_procesów

Rezygnacja z papieru, przyspieszenie procesów, umieszczenie systemu w chmurze z zachowaniem wysokiego bezpieczeństwa danych - to hasła kluczowe dla naszego wdrożenia. Potwierdziło ono również, że przy pełnej współpracy z klientem oraz dobrze zdefiniowanych założeniach i danych wyjściowych, można je zrealizować w naprawdę szybkim czasie – w tym wypadku był to niespełna miesiąc.

 

Warto wspomnieć, że wdrożenie signaturiX w Klinice Zdrowia i Urody Beauty Skin było dla nas wyjątkowe – dotychczas robiliśmy to w dużych organizacjach. Ponadto odbywało się w czasie lockdownu związanego z pandemią COVID-19, przy ograniczonej możliwości kontaktów osobistych i w pełni zdalnie. Te wyzwania nie stanowiły dla nas problemu, czego efektem jest niesłabnący zachwyt pacjentek kliniki.

funkcjonalnosci
Funkcjonalności
  • Elektroniczna, kompletna dokumentacja pacjenta przechowywana w bezpiecznej chmurze.
  • Umawianie wizyt w dowolnym gabinecie.
  • Potwierdzanie odbytych zabiegów odręcznym podpisem elektronicznym.
  • Możliwość bieżącego aktualizowania danych.
  • Model licencjonowania oparty o liczbę podpisów.
korzysci
Korzyści
  • Zwiększenie bezpieczeństwa przechowywanych danych w chmurze.
  • Przyspieszenie rejestracji i obsługi klientów.
  • Oszczędności związane z brakiem kosztów wydruku dokumentów.
  • Eliminacja błędów popełnianych podczas wypełniania dokumentów.
  • Nowoczesny wizerunek firmy z branży beauty.
Stwórzmy razem wyjątkowy projekt
Napisz do nas

Xtension Sp z o.o.

ul. Opacka 12

80-338 Gdańsk

 

+48 58 351 39 66

biuro@xtension.pl

 

LinkedIn