Litwic & Litwic. Kancelaria Radców Prawnych.
24 listopada 2018
Całkowite koszty drukowania
24 listopada 2018

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne

„Tak więc można orzec, w kontekście badania autentyczności i ustalania, czy dany podpis należy do wskazanej osoby, że odręczny podpis biometryczny jest adekwatny do własnoręcznego podpisu składanego na papierze.”