Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
24 listopada 2018

Litwic & Litwic. Kancelaria Radców Prawnych.

„Spełniwszy powyższe warunki, złożenie podpisu przy użyciu systemu Signaturix wystarcza dla zachowania formy pisemnej.”