IDEA

Rozwiązanie SignaturiX oparte jest o ideę elektronicznego podpisu odręcznego tzn. poza cechami zwykłego (graficznego) podpisu,
posiada biometryczno – grafologiczne informacje pozwalające na identyfikację jego autentyczności.
Podpis składany jest na urządzeniach wyposażonych w dotykowe ekrany i w zależności od ich typów,
zapisuje (poza samym obrazem podpisu) szereg parametrów wykorzystywanych w analizie autentyczności.


 • „Czas poświęcany przez pracowników związany z obsługą dokumentów (przetwarzaniem, szukaniem, aktualizacją) to około 10–20% czasu pracy.”
 • „Jak wynika z raportu przygotowanego na zlecenie OKI, 1/3 europejskich firm planuje wkrótce wdrożyć elektroniczny obieg dokumentów.”
 • „Całkowite koszty drukowania i koszty operacyjne związane z tą sferą mogą pochłonąć nawet 10% przychodów firmy.”
 • Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
  „Tak więc można orzec, w kontekście badania autentyczności i ustalania, czy dany podpis należy do wskazanej osoby, że odręczny podpis biometryczny jest adekwatny do własnoręcznego podpisu składanego na papierze.”
  Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
  Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
 • Litwic & Litwic. Kancelaria Radców Prawnych.
  „Spełniwszy powyższe warunki, złożenie podpisu przy użyciu systemu Signaturix wystarcza dla zachowania formy pisemnej.”
  Litwic & Litwic. Kancelaria Radców Prawnych.
  Litwic & Litwic. Kancelaria Radców Prawnych.

ZALETY ROZWIĄZANIA SIGNATURIX

Oszczędność

Dzięki rozwiązaniu SignaturiX oszczędzamy na kosztach druku, przesyłania i przechowywania dokumentów.

Prawo

Zaawansowany podpis elektroniczny zgodny z eIDAS. Złożenie podpisu przy użyciu SignaturiX wystarcza dla zachowania formy pisemnej.

Bezpieczeństwo

Każdy podpisany dokument zabezpieczony jest przed zmianą treści, podmianą podpisu, czy też nieautoryzowanym jego użyciem.

Wygoda

Dostarczanie, wyszukiwanie i archiwizacja podpisanych dokumentów jest znacznie szybsze niż w przypadku wersji papierowej a dodatkowo już nigdy nie pojawią się błędy, które mogą pojawić się na wersji papierowej.

Środowisko

Poprzez wyeliminowanie papierowych wersji dokumentów przyczyniamy się do ochrony środowiska.
Dostępność i wygoda niezależnie od sprzętu
Do korzystania z SignaturiX użytkownik nie potrzebuje instalować żadnego dodatkowego oprogramowania. Wystarczy jedynie przeglądarka internetowa i połączenie z serwerem SignaturiX. Dzięki temu niemal każda stacja robocza (tablet, urządzenie 2w1, smartfon, laptop czy komputer z signpadem), o odpowiednich parametrach technicznych może natychmiast zamienić się w narzędzie do biometrycznego podpisywania dokumentów, a użytkownicy nie muszą pobierać nowych wersji oprogramowania – działają zawsze na jednej, aktualnej wersji.
Integralność rozwiązania
Gwarantuje, że treść każdego dokumentu PDF podpisanego przy użyciu SignaturiX jest nierozerwalnie związana ze złożonymi w nim podpisami. Podpis złożony na dokumencie zawiera znacznik czasu pobrany z certyfikowanego serwera czasu. Biometryka podpisu jest przechowywana w postaci zaszyfrowanej wewnątrz dokumentu, co może zostać wykorzystane do grafologicznej weryfikacji osoby składającej podpis.
Bezpieczeństwo dokumentów
System SignaturiX instalowany jest w infrastrukturze Zamawiającego. W przeciwieństwie do innych rozwiązań (w szczególności opartych o chmurę), mają Państwo pewność, że żaden dokument, ani żadne dane wrażliwe (w tym biometryka osoby podpisującej) na żadnym etapie procesu nie opuszczają Państwa wewnętrznej infrastruktury. Oprogramowanie SignaturiX jest autorskim rozwiązaniem Monolit IT – polskich inżynierów, programistów i specjalistów od bezpieczeństwa IT.
Dedykowana funkcjonalność dla BOK
System udostępnia funkcjonalność dedykowaną dla stanowisk obsługi klienta. Za jej pomocą można wyświetlić klientowi do podpisania dokument cyfrowy, bez udostępniania stacji roboczej pracownika. Dzięki synchronizacji, podpisany dokument jest widoczny na obu urządzeniach, dając możliwość współpracy na jednym dokumencie. Tryb synchronizacji daje pracownikowi pełną kontrolę nad procesem podpisywania dokumentu, jednocześnie nie blokując jego stanowiska pracy.
Edytor dokumentów
SignaturiX posiada również rozbudowany edytor dokumentów PDF. W ten sposób można przygotować formularze czy szablony dokumentów wypełniane i podpisywane w ramach elektronicznego obiegu dokumentów.
Zgodność ze standardami
 • ISO 32000-1:2008
 • ISO 19794-7
 • PAdES B-T
Bezpieczne podpisywanie
Szyfrowanie i bezpieczne (offline) przechowywanie klucza do biometryki

ZASTOSOWANIA

Operator telekomunikacyjny

 • niższe zatrudnienie i niższe koszty pracy
 • mniejsze kolejki i sprawniejsza obsługa
 • rezygnacja z zakupu papieru niezbędnego przy umowach drukowanych
 • rezygnacja z kosztów zakupu oraz serwisu drukarek i tonerów
 • brak kosztów magazynowania dokumentów w formie papierowej
 • brak reklamacji związanych ze złym wypełnieniem umów

Agenci ubezpieczeniowi

 • możliwość zawierania umów majątkowych na smartfonach
 • szybsza obsługa
 • dokumenty są natychmiast przesyłane na serwer i tam przechowywane
 • nie ma potrzeby drukowania umów w formie papierowej
 • kopie dokumentów mogą być wysyłane drogą mailową do klienta
 • zbieranie różnego typu „zgód” od klienta (na przykład na przetwarzanie danych)

Serwis samochodowy

 • oszczędności na papierze, druku i przechowywaniu dokumentów
 • rezygnacja z papierowego obiegu dokumentów
 • szybsza i sprawniejsza obsługa klienta
 • możliwość połączenia z innymi systemami w firmie np. magazyn

Windykacja w terenie

 • podpisywanie umów u klienta
 • większa skuteczność pozyskiwania klientów
 • natychmiastowa informacja w systemie bez potrzeby drukowania umowy
 • oszczędności na papierze, druku, obiegu i przechowywaniu dokumentów

Obieg dokumentów wymagających bezpiecznego zatwierdzenia

 • integracja z systemem JIRA
 • szybsze i sprawniejsze zarządzanie dokumentacją wewnętrzną organizacji
 • rezygnacja z zakupu papieru niezbędnego w dokumentach wewnątrz firmowych

Organizacja konferencji

 • nie ma potrzeby drukowania zgód związanych z RODO. Każdy uczestnik podpisuje na tablecie odpowiednie zgody.
 • nie ma potrzeby przechowywania dokumentów w formie papierowej. Są zapisane jako plik w firmie cyfrowej.

Przychodnie lekarskie, szpitale

 • szybsza obsługa pacjentów
 • natychmiastowe zgody na przeprowadzenie badań, odbiór wyników itd. widoczne w systemie przez upoważnione osoby
 • oszczędności na papierze, druku, obiegu i przechowywaniu dokumentów

Sieć hoteli

 • nie ma potrzeby drukowania kart meldunkowych ani innych dokumentów związanych z meldunkiem gościa
 • szybsza obsługa klienta
 • oszczędności na papierze, druku i przechowywaniu dokumentów
 • usprawnienie wewnętrznego obiegu dokumentów papierowych

Biuro Obsługi Klienta

 • skrócenie czasu obsługi klienta
 • szybkie i bezbłędne podpisywanie umów
 • wspólna praca nad jednym dokumentem/umową

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Co to jest SignaturiX?
SignaturiX to system odręcznego podpisu elektronicznego. Głównym przeznaczeniem tego produktu jest ograniczenie ilości dokumentów papierowych w obiegu i zastąpienie ich formą elektroniczną – podpisanym zgodnie z normą ISO oraz PAdES plikiem PDF. Podpis składany jest rysikiem na urządzeniach wyposażonych w dotykowe ekrany i w zależności od ich typów zapisywany jest szereg wyjątkowych dla każdej osoby parametrów, możliwych do wykorzystywania w analizie autentyczności podpisu.
Co to jest podpis elektroniczny?
W rozumieniu eIDAS (art. 3 pkt 10) podpis elektroniczny to „dane w postaci elektronicznej, które są dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi w postaci elektronicznej, i które użyte są przez podpisującego jako podpis”. Wyróżniamy trzy rodzaje podpisów elektronicznych: zwykły, zaawansowany i kwalifikowany. Podpis zwykły jest jedynie deklaracją tożsamości autora złożoną w postaci elektronicznej pod dokumentem, na przykład imię i nazwisko, faksymile podpisu itd.
Czym jest zaawansowany podpis elektroniczny?
Podpis zaawansowany dzięki zastosowaniu odpowiednich środków technicznych jest dodatkowo jednoznacznie związany z dokumentem oraz podpisującym, dzięki czemu istnieje możliwość identyfikacji podpisującego, a każda późniejsza zmiana danych jest wykrywalna. Podpis kwalifikowany to szczególny rodzaj podpisu zaawansowanego, stworzony przy pomocy kwalifikowanego urządzenia i bazujący na kwalifikowanym certyfikacie.
Czy SignaturiX jest podpisem kwalifikowanym?
SignaturiX to zaawansowany podpis elektroniczny korzystający z kwalifikowanych usług zaufania takich jak kwalifikowana pieczęć elektroniczna oraz kwalifikowany znacznik czasu. Dzięki temu posiada niemal wszystkie zalety podpisu kwalifikowanego, a jednocześnie jest wolny od jego ograniczeń jakimi są konieczność wcześniejszego wyrobienia certyfikatu i stosowania kwalifikowanych urządzeń.
Co to jest biometryczny podpis elektroniczny?
Jest to podpis elektroniczny, w którym użyte jako podpis dane powiązane są z cechami biometrycznymi osoby składającej podpis, takimi jak np. położenie pióra, prędkość podpisywania, przyspieszenie, siła nacisku i ich zmiany w czasie.
Jak działa SignaturiX?
SignaturiX jest to oprogramowanie serwerowe instalowane w infrastrukturze klienta. Poprzez API SignaturiX wewnętrzne systemy dziedzinowe wysyłają dokumenty do podpisu. System prezentuje dokument i opcjonalnie umożliwia uzupełnienie go o dodatkowe informacje. Po złożeniu podpisu dane biometryczne są szyfrowane i tworzony jest wynikowy plik PDF, który jest podpisywany pieczęcią elektroniczną oraz stawiany jest znacznik czasu. Każdy może zweryfikować podpis i integralność treści w dowolnym miejscu i czasie przy pomocy popularnych darmowych programów do przeglądania dokumentów PDF, np. Adobe Reader. W ten sposób każda późniejsza zmiana w dokumencie jest łatwo wykrywalna. W przeciwieństwie do rozwiązań opartych o chmurę, dokumenty nigdy nie opuszczają wewnętrznej infrastruktury klienta.
Czego potrzebuję by korzystać z SignaturiX?
Do biometrycznego podpisywania dokumentów w systemie SignaturiX wystarczy przeglądarka internetowa i odpowiednie urządzenie dotykowe z rysikiem (np. signpad, tablet, telefon czy laptop). SignaturiX posiada także możliwość pracy na urządzeniach bez rysika (podpis palcem lub myszką). W takim przypadku zbierane są niepełne dane biometryczne podpisu lub podpis nie zawiera ich wcale, zachowując jedynie sam obraz – podpis zwykły. Oprogramowanie SignaturiX jest instalowane po stronie serwera w infrastrukturze klienta.
Jakie zabezpieczenia ma SignaturiX?
SignaturiX posiada szereg zabezpieczeń gwarantujących, że dokument jest integralnie połączony z podpisem, a jego treść oraz dane biometryczne podpisu nie wpadną w niepowołane ręce. Wśród licznych zabezpieczeń można wyróżnić: zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem do systemu, zabezpieczenie przed wprowadzeniem zmian lub podmianą wyświetlonego do podpisania dokumentu, zabezpieczenie przed atakami CSRF, zabezpieczenie przed przechwyceniem danych biometrycznych podpisu, zabezpieczenie przed kopiowaniem danych biometrycznych podpisu między dokumentami, a także zabezpieczenie kryptograficzne API do integracji z innymi systemami. Dodatkowo dzięki świadczonej usłudze bezpieczeństwa gwarantujemy bezpieczne przechowywanie klucza prywatnego, niezbędnego do odszyfrowania danych biometrycznych. Klucz ten nigdy nie opuszcza sprzętowego modułu bezpieczeństwa HSM (ang. Hardware Security Module), na którym został wygenerowany.
Czy SignaturiX automatycznie weryfikuje podpisy online?
SignaturiX nie weryfikuje podpisów online podczas ich składania. System SignaturiX nie przechowuje danych biometrycznych, ani nie ma możliwości ich odszyfrowania.
Gdzie przechowywane są dane biometryczne?
Zaszyfrowane dane biometryczne przechowywane są tylko w podpisywanym dokumencie (pliku PDF). Do ich odszyfrowania konieczny jest klucz przechowywany bezpiecznie w module HSM (ang. Hardware Security Module). Dostęp do odszyfrowanej biometryki mają jedynie osoby umocowane przez sąd w danej sprawie np. biegły sądowy (grafolog).
Co w przypadku, gdy zostanie zakwestionowana oryginalność podpisu?
W ramach dodatkowej usługi bezpiecznie generujemy i przechowujemy klucz szyfrujący biometrykę. Umożliwiamy także organom państwowym takim jak sądy i biegli sądowi skorzystanie z dedykowanego oprogramowania do deszyfracji i eksportu danych biometrycznych z dokumentu, a także z oprogramowania do analizy podpisów biometrycznych. Proces ten jest skonstruowany w taki sposób, że Monolit IT na żadnym etapie postępowania nie przetwarza analizowanych dokumentów, ani zawartych w nich danych biometrycznych, a klucz prywatny niezbędny do odszyfrowania danych biometrycznych podpisu nigdy nie opuszcza HSM, a co za tym idzie nie jest nigdzie przekazywany i nie ulega skompromitowaniu.
Jakie dokumenty mogę podpisać przy użyciu SignaturiX?
SignaturiX pozwala podpisywać wszelkie dokumenty, umowy, zgody czy oświadczenia w formacie PDF. Przed podpisaniem dokumentu treść pliku jest prezentowana użytkownikowi, a po złożeniu przez niego podpisu treść dokumentu zostaje nierozerwalnie związana z takim podpisem, co dodatkowo potwierdza kwalifikowany certyfikat pieczęci elektronicznej. Dokumenty podpisane biometrycznie i opieczętowane kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną zachowują pełną moc prawną oraz dowodową.
Co to jest forma pisemna?
Jest to szczególna forma dokumentowa określona w art. 78 § 1. „Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.” Złożenie podpisu przy użyciu SignaturiX wystarcza dla zachowania formy pisemnej.
 

OBLICZ MIESIĘCZNY KOSZT OBSŁUGI DOKUMENTÓW PAPIEROWYCH

SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  KONTAKT

  Właścicielem marki jest:
  Xtension Sp z o.o.
  ul. Opacka 12
  80-338 Gdańsk
  tel. +48 58 351 39 66
  e-mail: biuro@xtension.pl
  Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką Cookies oraz Klauzulą informacyjną Polityki Prywatności.